Disclaimer

Alle informatie op deze website is eigendom van de Bibliotheek Lek & IJssel, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De informatie mag voor eigen gebruik worden opgeslagen door de gebruiker. Overname van informatie is uitsluitend toegestaan met bronvermelding.

(Deep)linken, het opnemen van verwijzingen in indexen of koppenoverzichten is toegestaan, het plaatsen in een frame niet.

De Bibliotheek Lek & IJssel besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk maken en houden van de informatie op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De Bibliotheek Lek & IJssel is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de informatie op deze website.